1. Fordi det er fremstilt med GMP-metoden.

2. Ker se izvleče iz kakava
Fordi det utvinnes av kakao. Melatonin er en aminosyre som skilles ut av epifysen.
Stoffet blir først til som tryptofan og omdannes til serotonin om dagen pga. endringer i lyset og kroppstemperaturen. I mørket omdannes det til melatonin. Når det utvinnes av kakao(som er rik på serotonin), har det utmerkede egenskaper.

3. Fordi det inneholder zinkorotat
... Jeg vil gjerne stille deg et spørsmål om administrasjonen av melatonin sammen med sink. Hvorfor bruker man denne kombinasjonen?

Fordi samtidig som jeg forsket på melatonin ved INRCA i Ancona, Italia (Institutt for gerontologisk forskning Nino Masera), gjennomførte forskerne Nicola Fabris, Eugenio Mocchegiani m.fl., som allerede flere år tilbake hadde undersøkt sinkens immunstimulerende og aldershemmende effekter, et forskningsprosjekt som involverte AIDS-syke. Den teoretiske rammen gjaldt aldringens opphav og forløp. De gjorde da den utrolige oppdagelsen at sink som inntas oralt, kan forebygge en rekke ulike sykdommer som AIDS-pasienter med nedsatt immunforsvar utsettes for (sykdommer som skyldes virus, mikroorganismer, bakterier og parasitter). Dette viktige arbeidet ble publisert i medisinske tidsskrifter som "Journal of the American Medical Association" (JAMA) i 1988 og "Journal of Nutrition" i 2000.

Konklusjonen er logisk: Sink kan forebygge opportunistiske sykdommer ved AIDS. Hva med melatonin?

I første halvdel av 90-tallet hadde jeg og andre utført undersøkelser som senere ble publisert i fagtidsskrifter. Vi observerte hvordan melatoninet selv var i stand til å gjenopprette sinknivået i blodet til aldrende dyr. Den direkte sammenhengen mellom sink og melatonin var dermed klar – dessuten viste det seg at de forsterket hverandre gjensidig og bygde opp immunforsvaret under aldring! Vi vet at sinkmangel er en sikker parameter for aldring (nivået reduseres kontinuerlig i løpet av årene).

Etter disse oppløftende eksperimentelle og kliniske resultatene ang. rask gjenoppbygging av immunforsvaret med sink og melatonin, gikk jeg over til å lage en melatonin/sink-forbindelse.

I den etterfølgende fasen, dvs. de kliniske forsøkene rundt bruk av melatonin knyttet til en organisk sinksammensetning, zinkorotat (som har fordelen at det absorberes bedre i de organiske prosessene og at sinket utgjør en grunnleggende del med over 200 enzymer), oppdaget jeg at afrikanske AIDS-pasienter var det perfekte grunnlaget for å vurdere denne komponentsammensetningen (som verken var toksisk eller hadde bivirkninger). Melatonin er billig, og dette er naturligvis en fordel med tanke på den ekstreme fattigdommen som råder blant den afrikanske befolkingen.

(Sitat fra boken "Centoventi e passa, di media" av prof. Walter Pierpaoli og Pippo Zappulla)

International Web Site of Melatonine are: Key Melatonin