Søvnløshet: Hva er det, og hvordan kan det behandles?

Søvn er en temporær begivenhet i livet: Den foregår regelmessig, syklisk og inngår i en døgnrytme (vekslingen mellom dag og natt). Søvnløshet er en forstyrrelse av søvnens lengde og kvalitet, og kan medføre alvorlige og ofte uopprettelige skader på fysiske og somatiske funksjoner.

Melatonin er ikke et sovemiddel, og har ingen farmakologisk virkning på søvnens kvalitet eller lengde.

Takket være sammensetningens sentrale innvirkning på resynkroniseringen av hormonkretsløpet skapes en ungdommelig og fysiologisk rekreasjonsrytme.

Søvnens styrkende effekt avhenger ikke av hvor lenge du sover, men av søvnens kvalitet. Normal, sunn søvn kjennetegnes av en innledende REM-fase (rapid eye movement).

Hvis søvnen forstyrres, f.eks. på grunn av alderdomslidelser, forsvinner REM-fasen. Det er allment kjent at alle hormoner følger en typisk en 24-timers syklus, men denne syklusen kan forstyrres av mange faktorer, som stress, angst, sykdommer, jetlag osv.

Søvnen som innledes ved hjelp melatonin, skaper et ungdommelig hvileforløp med REM-faser som gjenoppretter kroppens fysiske og mentale krefter på en perfekt måte.

For å bekjempe søvnløsheten må søvnens periodisitet og kvalitet gjenopprettes, og dette kan bare oppnås med melatonin. Den gradvise gjenopprettelsen av hormonsyklusen gjennom melatonin, som beskytter epifysen, skjer som en kjedereaksjon, og gir automatisk en sunn, dyp søvn uavhengig av søvnens lengde.

Det er dessuten bevist at søvn påvirker immunsystemet positivt, mens angst og stress har en negativ påvirkning. Melatonin og sink kan gjenopprette både søvnmønsteret og immunsystemet raskere enn noe annet eksisterende legemiddel – uten noen form for bivirkninger.

Key Melatonin Night er utviklet for nettopp dette.


International Web Site of Melatonine are: Key Melatonin